De gemeenteraad van Den Haag in vergadering bijeen op 5 oktober 2017 ter bespreking van het voorstel van het college inzake vaststelling van de Verordening tot wijziging van de Verordening op de heffing en invordering van parkeerbelastingen 2008 (Verordening parkeerbelastingen 2008) (RIS297827),

Besluit om:
Artikel I onder C te schrappen.

Toelichting:

Parkeren in de garages op Scheveningen is al goedkoper dat het huidige parkeertarief op straat. In de garages op Scheveningen betaald men € 0,60 per 15 minuten, oftewel € 2,40 per uur. Het huidige parkeertarief op straat is € 2,60 per uur.

Door het schrappen van de tariefsverhoging in het voorliggende voorstel van het college, blijven de huidige parkeertarieven op straat van toepassing.

Arjen Dubbelaar

Groep de Mos