De gemeenteraad van Den Haag in vergadering bijeen op 5 oktober 2017 ter bespreking van het voorstel van het college inzake vaststelling van de Verordening tot wijziging van de Verordening op de heffing en invordering van parkeerbelastingen 2008 (Verordening parkeerbelastingen 2008) (RIS297827),

Besluit om:

Artikel I onder D te wijzigen in: € 0,10 per uur voor max. twee uur

Toelichting:
Het instellen van een groengele zone is om betaald parkeren mogelijk te maken voor tien cent per uur met een maximum parkeerduur van één uur. Na evaluatie van de groengele zone in winkelcentrum Ypenburg heeft de gemeenteraad besloten tot een uitbreiding van de parkeerduur van één naar twee uur, voor het tarief van 10 eurocent per uur met een maximum van twee uur. Door deze (klein) aanpassing is het ook mogelijk om één uur te parkeren en één uur te betalen.

Arjen Dubbelaar

Groep de Mos