De gemeenteraad van Den Haag in vergadering bijeen op 30 juni 2016 ter bespreking van het voorstel van het college inzake wijziging van de Verordening parkeerbelasting 2008 (RIS 294379).

Besluit om:

Artikel I

D Na onderdeel 1.D. wordt een nieuw onderdeel 1.E. ingevoegd dat luidt als volgt:

1.E. in de periode tussen 18.00 en 24.00 uur, € 1,70 per uur met een maximum van € 6,00 per dag in het gebied begrensd door de volgende wegen of gedeelten van wegen, de wegen of gedeelten van wegen zelf daaronder begrepen: Lau Mazirellaan (van Telexstraat tot Anna Blamanplein), Radarstraat, Televisiestraat, Telexstraat, Dynamostraat, Fruitweg, Viaductweg, Energiestraat, Spoorslag;te schrappen

te wijzigen in:

D Na onderdeel 1.D. wordt een nieuw onderdeel 1.E. ingevoegd dat luidt als volgt:

1.E. in de periode tussen 18.00 en 24.00 uur, € 1,70 per uur met een maximum van € 5,00 per dag in het gebied begrensd door de volgende wegen of gedeelten van wegen, de wegen of gedeelten van wegen zelf daaronder begrepen: Lau Mazirellaan (van Telexstraat tot Anna Blamanplein), Radarstraat, Televisiestraat, Telexstraat, Dynamostraat, Fruitweg, Viaductweg, Energiestraat, Spoorslag;

Toelichting:

Door het wijzigen van het betreffende onderdeel wordt de pilot met de een maximum tarief in gebieden met een lage parkeerdruk verlaagt, van € 6,00 per dag, naar € 5,00 per dag.

 

Arjen Dubbelaar