De gemeenteraad van Den Haag in vergadering bijeen op 30 juni 2016 ter bespreking van het voorstel van het college inzake wijziging van de Verordening parkeerbelasting 2008 (RIS 294379).

Besluit om:

Artikel I

F In onderdeel 3.D. vervalt het nummer “19”;

te schrappen

 

Toelichting:

Door het schrappen van de voorgestelde wijziging in het raadsvoorstel, blijft de kraagregeling in het gebied Leyenburg van kracht in de Verordening parkeerbelastingen 2008.

Arjen Dubbelaar