De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op dinsdag 14 juli 2020, ter bespreking van het initiatiefvoorstel ‘Vistuig aan banden.’

 

Besluit om:

  • Dictumpunt 2b uit het initiatiefvoorstel te schrappen en de toelichting hieromtrent op pagina 2 ook te schrappen.

 

Toelichting:

Rondom de Scheveningse havenhoofden speelt al jaren een conflict tussen sportvissers en staandwantvissers. De netten kunnen voor gevaarlijke situaties zorgen voor surfers en zwemmers. Een verbod om tot 300 meter rondom de havenhoofden niet met staandwant te mogen vissen, is daarom een terechte maatregel. Het gaat echter te ver om het gehele gebied tussen de haven en de Pier aan te wijzen als verboden gebied voor staandwantvissers. In dit deel van het water is geen conflict en zijn er ook geen onveilige situaties bekend. Staandwantvissers letten daar goed op, door bijvoorbeeld bij hun netten te blijven liggen voor toezicht. Als er een verbod wordt ingesteld voor het gebied tussen de haven en de Pier, betekent het dat meerdere staandwantvissers uit Scheveningen én uit andere gemeenten geraakt worden door die maatregel. Omdat een verbod in dit deel van het water alleen de vissers raakt en verder geen enkel probleem oplost, omdat die daar simpelweg niet zijn, is er geen enkele noodzaak om ook dit gebied onder het verbod te laten vallen.

 

 

René Oudshoorn                                             Chris van der Helm

Hart voor Den Haag/Groep de Mos          VVD