De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 14 juli 2020, ter bespreking van het Voorstel van het college inzake Vaststellen Algemene subsidieverordening Den Haag 2020.

 

Besluit om:

  • de volgende verplichtingen die het college aan de subsidieontvanger kan opleggen ter bevordering van:
  1. duurzaamheid bij de uitvoering van de gesubsidieerde activiteiten;
  2. inclusie;
  3. diversiteit;

uit het voorstel en de algemene subsidieverordening 2020 te verwijderen.

 

Toelichting:

Door bovenstaande verplichtingen op te kunnen leggen gaat de gemeente teveel op de stoel van de evenementen-organisatoren zitten. De organisaties zijn de afgelopen jaren uitstekend in staat gebleken om bovenstaande maatschappelijke thema’s goed in te vullen binnen de evenementen waarvoor zij subsidie aanvragen, daar hebben zij geen verplichtingen vanuit de gemeente voor nodig.

 

En gaat over tot de orde van de dag.

 

Ralf Sluijs

Hart voor Den Haag/Groep de Mos