De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 14 en 15 juli 2020, ter bespreking van het voorstel van het college inzake begrotingswijziging Eneco (RIS305669),

 

besluit

  1. De te vormen reserve Verhogen kwaliteit in gebiedsontwikkelingen en sociale woningbouw met € 3 miljoen te verlagen tot € 119,74 miljoen.
  2. Een nieuw artikel VI toe te voegen (en het overige artikel doorgenummerd):

in te stemmen met het vormen van een reserve Compensatie Haagse Marktondernemers met een hoogte van € 3 miljoen.

 

Toelichting

Met dit amendement wordt geld uit de opbrengst van de verkoopopbrengst van Eneco deels bestemd en besteed aan compensatie voor de Haagse Marktondernemers. Uit het Rekenkamerrapport[1] is gebleken dat zij jarenlang te veel marktgeld hebben betaald aan de gemeente. De Rekenkamer concludeert en stelt voor deze ondernemers te compenseren. Hiervoor is echter nog geen plan. Met het geld uit de Eneco-verkoop kan er een compensatieplan opgesteld worden, zodat zij alsnog gecompenseerd kunnen worden, er een streep onder het verleden kan worden gezet en een ereschuld ingelost wordt.

 

 

 

Ralf Sluijs/Jelle Meinesz

Hart voor Den Haag/Groep de Mos

[1] RIS303215