De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen 10 juni 2021, ter bespreking van agendapunt M Voorstel van het college inzake uitbreiding jaarrondexploitatie strandpaviljoens (RIS308471).

Besluit om onder het kopje Kijkduin:  

Kijkduin is een kleinschalige familiebadplaats die nu volop in ontwikkeling is. Jaarrond strandpaviljoens kunnen in de wintermaanden de verbinding tussen badplaats en het strand versterken. Daarbij voegen de jaarrondpaviljoens wezenlijk iets toe qua sfeer en beleving, maar het aantal dient in relatie tot de schaal van de badplaats te worden bezien. Maximaal twee van de seizoensgebonden strandpaviljoens mogen daar jaarrond exploiteren. 

De zin: Maximaal twee van de seizoensgebonden strandpaviljoens mogen daar jaarrond exploiteren, te veranderen in: Maximaal vier van de seizoensgebonden strandpaviljoens mogen daar jaarrond exploiteren, grenzend aan het stedelijk achterland direct voor de bebouwing van de badplaats. 


Besluit om het dictum als volgt te wijzigen:  


Besluit:   

IV. Het aantal jaarrondexploitaties op het Haagse strand beperkt uit te breiden door maximaal zes seizoensgebonden strandpaviljoens de mogelijkheid te bieden jaarrond te exploiteren, waarvandrie op het strand ter hoogte van Scheveningen Dorp/Morales Boulevard, twee vier op het strand bij Kijkduin en een op het strand ter hoogte van het Zuidelijk Havenhoofd; 

Toelichting:  


Met dit amendement wordt geregeld dat de vier strandpaviljoens die hier voor in aanmerking komen geen onderlinge strijd aan hoeven te gaan en het een prachtige toevoeging is voor Kijkduin. Het past perfect bij de nieuwe setting. Voorts hoeft er in de toekomst niet meer gekeken te worden naar uitbreiding in dit gebied, daar alleen deze strandtenten voldoen aan de criteria om jaarrond te exploiteren. De andere strandtenten liggen nl. op het stille strandgedeelte van Kijkduin. Nu ligt het ook in de verwachting dat het nog een paar jaar duurt voordat de verbouwing klaar is in Kijkduin en dit dus meteen meegenomen kan worden en in principe werk in werk wordt en er dus geen extra overlast ervaren zal worden. 

En gaat over tot de orde van de dag.

Jelle Meinesz