De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen 10 juni 2021, ter bespreking van het voorstel van het college inzake het Voorstel van het college inzake Aangepast DO Middenboulevard:

Besluit:

  1. Besluit I aan te passen in: In te stemmen met de verbreding van de nieuw aan te leggen boulevard met maximaal 6 meter ter hoogte van Vitalizee zoals uitgewerkt in het aangepast Definitief Ontwerp.
  2. Een Besluit IV toe te voegen met de tekst: Met de ondernemers in overleg te gaan over de invulling en vormgeving van de begrenzing van het kelderdak van het Legoland Discovery Centre.

Toelichting:

Met dit amendement wordt het de ondernemers mogelijk gemaakt om mee te denken en te praten over de invulling en vormgeving van de begrenzing van het kelderdak van het Legoland Discovery Centre en vervalt de vastomlijnde ‘groene begrenzing’ in de vorm van duinpannetjes in het raadsvoorstel.

En gaat over tot de orde van de dag.

Ralf Sluijs                                                     

Hart voor Den Haag / Groep de Mos