De gemeenteraad van Den Haag in vergadering bijeen op 19 april 2018 ter bespreking van het voorstel van het college tot Vaststelling van de Verordening tot wijziging van de Afvalstoffenverordening 2010 (RIS299153),

Besluit om:

Artikel I onder B punt 1 te wijzigen in:

Het eerste lid komt te luiden:
1. Huishoudelijk restafval, groente-, fruit- en tuinafval en plastic, metalen verpakkingen en drankkartons worden ten minste een maal per twee weken bij elk perceel ingezameld. In afwijking kan het college bepalen dat huishoudelijk restafval, groente-, fruit- en tuinafval in de zomermaanden wekelijks wordt ingezameld.

Toelichting:

Hierdoor kan het college bepalen om in de zomermaanden wekelijks afval in te zamelen in de gebieden waar het alternerend inzamelen verder ingevoerd wordt door middel van minicontainers. In het Huishoudelijk Afvalplan zijn deze gebieden opgenomen, in de stadsdelen Leidschenveen-Ypenburg, Loosduinen, Scheveningen, Segbroek en Escamp (Wateringse Veld).