Het door raadslid Arjen Dubbelaar ingediende amendement “Begane grond Verhulstplein” in de raad van 26 november 2015, waarin hij verzoekt toe te voegen dat op de begane grond ruimere functiemogelijkheden worden toegestaan, is aangenomen!