Groep de Mos wil reactie gemeente op advies brandweer voor verplichte rookmelder!
De lokale politieke partij Groep de Mos in de Haagse gemeenteraad wil van het stadsbestuur een reactie op het advies van de brandweer die voorstelt om de aanwezigheid van een rookmelder in iedere woning in Nederland te verplichten.

Groep de Mos raadslid Kraft van Ermel: “In het Verenigd Koninkrijk is het aantal mensen dat naar aanleiding van een brand is gestorven met 40% afgenomen dankzij de verplichte rookmelder. Ik wil van het stadsbestuur weten wat zij ziet in het verplichten van een rookmelder om inwoners van Den Haag beter tegen de gevaren van brand te beschermen. Er geldt nu alleen een wettelijke verplichting voor rookmelders in woningen bij nieuwbouw of verbouw.”

Daarnaast willen de raadsleden van Groep de Mos / Ouderen Partij Den Haag inzichtelijk hebben of er in Den Haag ook actief werk gemaakt wordt van het plaatsen van brand- en/of koolmonoxidemelders en het geven van informatie over de gevaren van koolmonoxide.

“Oude en slecht onderhouden gaskachels, geisers of cv-ketels kunnen leiden tot koolmonoxidevergiftiging. Veel mensen onderschatten het belang van jaarlijks onderhoud en zijn zich niet bewust van de gevaren. Koolmonoxide is levensgevaarlijk en een meedogenloze moordenaar die je niet ziet of ruikt. Verhuurders van woningen hebben een zorgplicht en met de nieuwe woningwet zijn er mogelijkheden voor de gemeente om verhuurders op hun verantwoordelijkheid aan te spreken”, aldus raadslid Arjen Dubbelaar.

 

Schriftelijke vragen

Overeenkomstig Artikel 30 van het Reglement van Orde stellen de leden Kraft van Ermel en Dubbelaar (Groep de Mos / Ouderen Partij) de volgende vragen aan de voorzitter van de Haagse gemeenteraad.

1) Bent u bekend met het bericht: ‘Brandweer: verplicht rookmelder in alle huizen’ (1)?

2) Hoeveel procent van alle woningen in Den Haag beschikt over een rookmelder?

3) Deelt u de mening van de brandweer om iedere woning verplicht uit te rusten met een rookmelder, zeker ook omdat dit in het Verenigd Koninkrijk heeft geleid tot een afname van 40% van het aantal doden naar aanleiding van branden in woningen? Zo neen, waarom niet? Zo ja, wat doet uw qua beleid, naast het programma Brandveilig Leven van de brandweer Haaglanden, om alle woningen in Den Haag uit te rusten met een rookmelder?

4) In hoeverre heeft u beleid ontwikkeld om huizen uit te rusten met een koolmonoxidemelder om Hagenaars te beschermen tegen de sluipmoordenaar die koolmonoxidevergiftiging heet? Graag in beantwoording aangeven hoeveel procent van alle woningen in Den Haag zo’n melder heeft.

5) Bent u bekend met de campagne voorkomen koolmonoxidevergiftiging in de gemeente Amsterdam (3)?

6) Deelt u de mening van Groep de Mos dat de Amsterdamse voorlichtingscampagne over het voorkomen van koolmonoxidevergiftiging in Den Haag ook belangrijk is? Zo nee, waarom niet?

7) Heeft de gemeente Den Haag afspraken met de Haagse woningcorporaties over het voorkomen van koolmonoxidevergiftiging en het plaatsen van brand- en/of koolmonoxidemelders? Zo nee, waarom niet?

8) Hoeveel procent van woningen van de Haagse woningcorporaties beschikt op dit moment over brand- en/of koolmonoxidemelders?

9) Ziet het college mogelijkheden om het percentage Haagse woningen dat beschikt over brand- en/of koolmonoxidemelders te vergroten? Is het college bereid om afspraken te maken met de Haagse woningcorporaties om te zorgen dat (op termijn) alle woningen van de Haagse woningcorporaties beschikt over brand- en/of koolmonoxidemelders? Zo nee, waarom niet?

 

(1) RTL Nieuws, Brandweer: verplicht rookmelder in alle huizen,

http://www.rtlnieuws.nl/nieuws/binnenland/brandweer-verplicht-rookmelder-alle-huizen

(2) Brandweer Nederland: rapportage van het project RemBrand,

http://www.brandweernederland.nl/publish/pages/28275/handreiking_rb.pdf

(3) Amsterdamse Campagne voorkomen koolmonoxidevergiftiging, http://www.amsterdam.nl/gemeente/college-van/individuele-paginas/lau-rens/persberichten/persberichten-2014/pbkoolmonoxide/