Toen Groep de Mos tijdens de begrotingsbehandeling een motie indiende die het stadsbestuur opriep om met ADO in overleg te treden om er samen zorg voor te dragen dat de tribunestoeltjes worden vervangen en het clublogo terugkeert op de tribune van Midden-Noord, kreeg de partij eindelijk een klip en klare toezegging van de wethouder: ‘Ik ga kijken wat mogelijk is voor het vernieuwen van de tribunestoelen bij ADO’.