Scheveningen2019-02-12T13:34:11+01:00

Actief in Scheveningen

I^

scheveningen@hartvoordenhaag.nl

Stadsdeelvoorzitter:

Lorraine Groeneveld

wijkvertegenwoordigers:

Patrick Roos
Wout van Tongeren
Dick de Jong
Peter van Gellecum
Michel van der Tak

Raadslid: René Oudshoorn

René Oudshoorn

Raadslid Portefeuilles: Commissie Leefomgeving (Milieu; Klimaat; Energie en duurzaamheid; Stadsboerderijen; Natuur; Dierenwelzijn) Verantwoordelijk voor stadsdeel Scheveningen

René is te bereiken via rene.oudshoorn@denhaag.nl

1904, 2017

Vuurtoren Scheveningen krijgt verfbeurt

Gemeente erkent historische waarde vuurtoren De gemeente Den Haag erkent in beantwoording op vragen van Groep de Mos dat de vuurtoren van Scheveningen van historische betekenis is en dat de onderhoudsachterstand van de vuurtoren nodig moet worden ingelopen. "De gemeente [...]

3103, 2017

Succesjes verkeersveiligheid op Scheveningen

De Mos: 'Melden doet er dus toe'! Naar aanleiding van tips over verkeersonveilige situaties op Scheveningen heeft Groep de Mos - met succes - actie ondernomen richting het stadsbestuur: Zo is het zebrapad Keizerstraat / Jurriaan Kokstraat én voorzien van [...]

2802, 2017

Gratis WiFi in alle sporthallen

Groep de Mos regelt gratis wifi in alle sporthallen De gemeente Den Haag gaat gratis internet aanbieden in de zestien sporthallen die de stad rijk is. Dat blijkt uit de beantwoording van schriftelijke vragen van de lokale Haagse partij Groep [...]

2601, 2017

Havenkwartier betrekken bij draaiboek Verkeersregelaars

Groep de Mos in de Haagse gemeenteraad heeft een succesje geboekt voor het Havenkwartier in Scheveningen: de wijk wordt opgenomen in het draaiboek verkeersregelaars! Tijdens de raadsvergadering van 26 januari 2017 diende Richard de Mos een motie in die het [...]

2504, 2016

Varend Corso naar Den Haag

Weer een voorstel van Groep de Mos aangenomen! Het stadsbestuur van Den Haag heeft aangekondigd dat het Varend Corso in 2017 óók door Den Haag zal varen.

2112, 2015

Gele vuilniszakken

Gele vuilniszakken De stevige gele vuilniszakken om meeuwenoverlast tegen te gaan zijn waar mogelijk voortaan gedurende het hele jaar beschikbaar in wijken waar nog geen ondergrondse afvalcontainers (ORAC's) staan. Dat heeft de gemeenteraad met een ruime meerderheid besloten tijdens de [...]

2611, 2015

Motie Activiteiten Van Pallandthuis

De door raadslid Arjen Dubbelaar ingediende motie in de raad van 26 november 2015, waarin hij het College verzoekt Stichting Van Pallandthuis welwillend van dienst te zijn in het verkrijgen van een omgevingsvergunning om de bestaande activiteiten voort te zetten, is [...]

2611, 2015

Fietsparkeren bij scholen

Tijdens de raadsvergadering van 26 november 2015 diende Arjen Dubbelaar een motie in om het fietsparkeren bij scholen onder de aandacht te brengen. Een tekort aan fietsenstalling mag niet voorkomen. De motie is aangenomen en verzoekt het college het fietsparkeren [...]

2511, 2015

Motie Rookmelder in huurwoningen

De door raadslid Arjen Dubbelaar ingediende motie in de raad van 26 november 2015, waarin hij het College verzoekt inzichtelijk te maken welke inspanningen er verricht worden door alle ketenpartners om meer woningen voorzien te krijgen van rookmelders, is aangenomen!

1911, 2015

Toegang WMO minder digitaal

Toegang tot WMO minder digitaal en meer persoonlijk en telefonisch In de Commissie Samenleving van 19 november 2015 ontving raadslid Lex Kraft van Ermel van de wethouder de toezegging dat de toegang tot de WMO minder digitaal en meer persoonlijk en [...]

511, 2015

Meer conciërges

Tijdens de raadsvergadering van 5 november 2015 diende Richard de Mos de "Motie Conciërge" in, die het College verzoekt het aanstellen van conciërges te betrekken bij het 10.000-banenplan, teneinde te pogen om alle basisscholen te voorzien van een conciërge. Deze [...]

2008, 2015

Meer toeristen naar Zuid-Holland

Meer toeristen naar Zuid-Holland Dankzij onze vragen komt er een nauwere samenwerking tussen Den Haag en Rotterdam om meer toeristen in onze regio aan te trekken.

1203, 2015

Groep de Mos en VVD Den Haag boeken succesje

'Stadsbestuur steunt idee Schevenings herkenningspunt' In beantwoording op schriftelijke vragen van de VVD Den Haag en Groep de Mos zegt het stadsbestuur toe om in overleg te treden met de Bewonersorganisatie Havenkwartier om bij de rotonde Westduinstraat / Zeesluisweg / [...]

2302, 2015

30km/u in Bankastraat

Op voorspraak van Groep de Mos / Ouderen Partij zijn er in de Bankastraat adviessnelheidsborden van 30km per uur geplaatst, teneinde de veiligheid van ondermeer bewoners, winkelend publiek en schoolgaande kinderen te vergroten.

2302, 2015

Hulp bij schoonmaken strand

Het is aan Groep de Mos te danken dat stichting De Noordzee gemeentelijke ondersteuning krijgt bij de jaarlijkse schoonmaakactie van de Haagse stranden.