Haagse Hout2019-02-12T14:04:33+01:00

Actief in Haagse Hout

Groep de Mos Haagse Hout

Stadsdeelvoorzitter:

Luxora Leenders

wijkvertegenwoordigers:

Herbert Bergman

Raadslid: Jelle Meinesz

Jelle Meinesz

Raadslid Portefeuilles: Commissie Leefomgeving (Verkeer; Leefomgeving; waaronder handhaving; Haagse Markt). Verantwoordelijk voor stadsdeel Haagse Hout

Jelle is te bereiken via jelle.meinesz@denhaag.nl

2802, 2017

Gratis WiFi in alle sporthallen

Groep de Mos regelt gratis wifi in alle sporthallen De gemeente Den Haag gaat gratis internet aanbieden in de zestien sporthallen die de stad rijk is. Dat blijkt uit de beantwoording van schriftelijke vragen van de lokale Haagse partij Groep [...]

2202, 2017

Nieuwe locatie Kledingbank Mariahoeve

Groep de Mos druk zorgt voor nieuwe locatie Kledingbank Mariahoeve De lokale Haagse partij Groep de Mos is blij met het feit dat de Kledingbank Mariahoeve een nieuwe locatie heeft gekregen. Naar aanleiding van schriftelijke vragen van Groep de Mos [...]

3006, 2016

Optimale communicatie bewoners Pleinkwartier

Tijdens de raadsvergadering van 30 juni 2016 is onze motie “Optimale communicatie bewoners Pleinkwartier” aangenomen. De motie verzoekt het college te garanderen dat er voor én gedurende de renovatie een optimale communicatie met de Pleinbewoners zal zijn om gezamenlijk de [...]

2504, 2016

Varend Corso naar Den Haag

Weer een voorstel van Groep de Mos aangenomen! Het stadsbestuur van Den Haag heeft aangekondigd dat het Varend Corso in 2017 óók door Den Haag zal varen.

2112, 2015

Gele vuilniszakken

Gele vuilniszakken De stevige gele vuilniszakken om meeuwenoverlast tegen te gaan zijn waar mogelijk voortaan gedurende het hele jaar beschikbaar in wijken waar nog geen ondergrondse afvalcontainers (ORAC's) staan. Dat heeft de gemeenteraad met een ruime meerderheid besloten tijdens de [...]

2611, 2015

Fietsparkeren bij scholen

Tijdens de raadsvergadering van 26 november 2015 diende Arjen Dubbelaar een motie in om het fietsparkeren bij scholen onder de aandacht te brengen. Een tekort aan fietsenstalling mag niet voorkomen. De motie is aangenomen en verzoekt het college het fietsparkeren [...]

2511, 2015

Motie Rookmelder in huurwoningen

De door raadslid Arjen Dubbelaar ingediende motie in de raad van 26 november 2015, waarin hij het College verzoekt inzichtelijk te maken welke inspanningen er verricht worden door alle ketenpartners om meer woningen voorzien te krijgen van rookmelders, is aangenomen!

1911, 2015

Toegang WMO minder digitaal

Toegang tot WMO minder digitaal en meer persoonlijk en telefonisch In de Commissie Samenleving van 19 november 2015 ontving raadslid Lex Kraft van Ermel van de wethouder de toezegging dat de toegang tot de WMO minder digitaal en meer persoonlijk en [...]

511, 2015

Meer conciërges

Tijdens de raadsvergadering van 5 november 2015 diende Richard de Mos de "Motie Conciërge" in, die het College verzoekt het aanstellen van conciërges te betrekken bij het 10.000-banenplan, teneinde te pogen om alle basisscholen te voorzien van een conciërge. Deze [...]

2008, 2015

Meer toeristen naar Zuid-Holland

Meer toeristen naar Zuid-Holland Dankzij onze vragen komt er een nauwere samenwerking tussen Den Haag en Rotterdam om meer toeristen in onze regio aan te trekken.