Centrum2019-03-02T12:36:14+01:00

Actief in Centrum

Groep de Mos Centrum

Centrum

centrum@hartvoordenhaag.nl

Stadsdeelvoorzitter:

Zoyd Robinson

wijkvertegenwoordigers:

Harry Balkaran
Mohamed Balah
Rudy van Baarle
Ger Schutter
Murat Göleli

Raadslid: Ralf Sluijs

Ralf Sluijs

Raadslid Portefeuilles: Commissie Bestuur en Rekeningencommissie (Burgerzaken; Personeel; Financiën; ICT; Economie; Citymarketing; Internationale Zaken; Horeca). Verantwoordelijk voor stadsdeel Centrum

Ralf is te bereiken via ralf.sluijs@denhaag.nl

1312, 2016

Toegankelijkheid invalidentoilet Atrium

Tijdens de Raadsvergadering vroeg raadslid Lex Kraft van Ermel aan wethouder Klein om aandacht voor de toegankelijkheid van het invalidentoilet in het Atrium. De wethouder zegde toe hier naar te kijken en de raad te informeren. Op 13 december 2016 [...]

511, 2016

Regenboogzebrapad Hobbemaplein

Tijdens de raadsvergadering van 4 november 2016 is onze motie "Regenboogzebrapad Hobbemaplein" aangenomen. Deze motie verzoekt het College te onderzoeken hoe bij de herinrichting Hobbemaplein een regenboogzebrapad of ander regenboogelement opgenomen kan worden in de openbare ruimte

511, 2016

Pop-upfietsenstalling op het Plein

Tijdens de raadsvergadering van 4 november 2016 is onze motie “Pop-upfietsenstalling op het Plein” aangenomen. Deze motie verzoekt het college zo snel als mogelijk, maar uiterlijk voor het kerstreces een bewaakte pop-up fietsenstalling met ruime openingstijden op het Plein te [...]

3006, 2016

Haagse economie prioriteit bij Binnenhofverbouwing

Tijdens de raadsvergadering van 30 juni 2016 is onze motie “Haagse economie prioriteit bij Binnenhofverbouwing” aangenomen. De motie roept het college op de voorkeur uit te spreken voor een verbouwingsscenario, waarbij de Haagse belangen op het gebied van Toerisme en [...]

2504, 2016

Varend Corso naar Den Haag

Weer een voorstel van Groep de Mos aangenomen! Het stadsbestuur van Den Haag heeft aangekondigd dat het Varend Corso in 2017 óók door Den Haag zal varen.

2112, 2015

Waarschuwingsbord

Waarschuwingsbord Dankzij onze vragen zijn er waarschuwingsborden geplaatst op de spekgladde roosters in de Grote Marktstraat.

2112, 2015

Gele vuilniszakken

Gele vuilniszakken De stevige gele vuilniszakken om meeuwenoverlast tegen te gaan zijn waar mogelijk voortaan gedurende het hele jaar beschikbaar in wijken waar nog geen ondergrondse afvalcontainers (ORAC's) staan. Dat heeft de gemeenteraad met een ruime meerderheid besloten tijdens de [...]

2611, 2015

Fietsparkeren bij scholen

Tijdens de raadsvergadering van 26 november 2015 diende Arjen Dubbelaar een motie in om het fietsparkeren bij scholen onder de aandacht te brengen. Een tekort aan fietsenstalling mag niet voorkomen. De motie is aangenomen en verzoekt het college het fietsparkeren [...]

2511, 2015

Motie Rookmelder in huurwoningen

De door raadslid Arjen Dubbelaar ingediende motie in de raad van 26 november 2015, waarin hij het College verzoekt inzichtelijk te maken welke inspanningen er verricht worden door alle ketenpartners om meer woningen voorzien te krijgen van rookmelders, is aangenomen!

1911, 2015

Toegang WMO minder digitaal

Toegang tot WMO minder digitaal en meer persoonlijk en telefonisch In de Commissie Samenleving van 19 november 2015 ontving raadslid Lex Kraft van Ermel van de wethouder de toezegging dat de toegang tot de WMO minder digitaal en meer persoonlijk en [...]

511, 2015

Meer conciërges

Tijdens de raadsvergadering van 5 november 2015 diende Richard de Mos de "Motie Conciërge" in, die het College verzoekt het aanstellen van conciërges te betrekken bij het 10.000-banenplan, teneinde te pogen om alle basisscholen te voorzien van een conciërge. Deze [...]

2008, 2015

Meer toeristen naar Zuid-Holland

Meer toeristen naar Zuid-Holland Dankzij onze vragen komt er een nauwere samenwerking tussen Den Haag en Rotterdam om meer toeristen in onze regio aan te trekken.

204, 2015

Waterschaps-verkiezingen

Naar aanleiding van Schriftelijke Vragen van Raadslid Lex Kraft van Ermel zal bij de volgende waterschapsverkiezingen een loket ingericht worden op het Stadhuis met getraind personeel.

2302, 2015

Demonstratieverbod Schilderswijk

Na een zomer van 2014 vol Jihadhaatpropaganda in De Schilderswijk werd een voorstel voor een demonstratieverbod door de wijk door burgemeester Van Aartsen overgenomen, hetgeen de rust in de wijk terugbracht.

1902, 2015

Huis Louis Couperus

Na druk van Groep de Mos / Ouderen Partij heeft de gemeente Den Haag de huidige eigenaar van het voormalige huis van Louis Couperus aan de Surinamestraat 20 opgedragen het vervallen gemeentelijk monument eindelijk op te knappen.

1312, 2014

Kerstboom weer terug in de passage

Het leek er even op dat de traditionele kerstboom uit de passage zou verdwijnen, maar met een beetje politieke druk van onze zijde is dit gelukkig niet het geval! De kerstboom blijft gewoon staan in de passage.