21 maart 2018 Beantwoording schriftelijke vragen verspreiding opruiend boekje

Overeenkomstig Artikel 30 van het Reglement van Orde stelt het lid De Mos (Groep de Mos) vragen aan de voorzitter van de Haagse gemeenteraad

1) Bent u bekend dat in diverse Haagse wijken, waaronder de Schilderswijk, De Stede, Spoorwijk en het Energiekwartier, een opruiend boekje met de titel ‘De verraderlijkheid en de wreedheid van de PKK’ is verspreid?

Het opruiende boekje heeft er alle schijn van dat de verspreiders ervan erop uit zijn om de oplopende spanningen tussen Turken en Koerden te importeren naar Den Haag.

2) Deelt u mening dat er geen bom gelegd mag worden onder de goede verhoudingen tussen de in Den Haag levende Turken en Koerden? Zo ja, wat gaan u doen om verdere verspreiding van het opruiende boekje tegen te gaan en de ontstane ontrust in de diverse wijken in de kiem te smoren?