9 februari 2018 Schriftelijke vragen plaatsing ORAC’s Anrooystraat

2018-02-09T13:14:24+00:00 09 februari 2018|

Overeenkomstig Artikel 30 van het Reglement van Orde stelt het raadslid Guernaoui (Groep de Mos) de volgende vragen aan de voorzitter van de Haagse gemeenteraad:

1). Bent u bekend dat er in de van Anrooystraat proefboringen zijn gedaan om te kijken waar ondergrondse vuilcontainers (ORAC’s) geplaatst kunnen worden?

2). Bent u bekend dat er inmiddels 3 nieuwe bomen zijn geplaatst in deze straat? Klopt het dat op de plekken van deze bomen oorspronkelijk ORAC’s zouden worden geplaatst?

3). Bent u bekend dat medewerkers van de gemeente bij telefoonnummer 14070 niet beschikken over  de laatste informatie over de plaatsing van de ORAC’s in de ( omgeving van)  van Aanrooystraat?

4). Bent u bereid de uitkomsten van de gehouden bijeenkomsten schriftelijk te verspreiden onder de bewoners in de van Anrooystraat? Zo ja wanneer en zo nee waarom niet?

X