Overeenkomstig artikel 30 van het Reglement van orde stelt het raadslid Ralf Sluijs (Hart voor Den Haag/Groep de Mos) vragen aan de voorzitter van de Haagse gemeenteraad.

1.Is het college bekend met het artikel ‘Vuurwerkfestival Scheveningen moet volgend jaar terugkomen: ‘Zijn vol vertrouwen’ van Omroep West? (1)

2.Is het college het met Hart voor Den Haag eens dat het vuurwerkfestival net zo goed bij Scheveningen hoort als de Pier en het Kurhaus? Zo nee, waarom niet?

3.Wat is momenteel de stand van zaken en wat gaat de gemeente doen om doorgang van het vuurwerkfestival te garanderen?

4.Is het college bereid om alles op alles te zetten om het vuurwerkfestival komend jaar weer te laten plaatsvinden in de laatste twee weekenden van de zomervakantie? Zo nee, waarom niet?

5.Is het college bereid om de absolute garantie af te geven aan de organisatie en Scheveningen dat het vuurwerkfestival in 2020 weer doorgaat? Zo nee, waarom niet?

 

(1) https://www.omroepwest.nl/nieuws/3961992/Vuurwerkfestival-Scheveningen-moet-volgend-jaar-terugkomen-Zijn-vol-vertrouwen