16 april 2019 beantwoording schriftelijke vragen kwijtschelding OZB gesloopte huizen Jan van der Heijdenstraat

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stelt het raadslid Ralf Sluijs de volgende vragen:

1). Bent u bekend met het artikel ‘Huizen gesloopt, maar wél een ozb-rekening’ van AD Haagsche Courant? (1)

2). Zijn er voorbeelden van schrijnende situaties waarin er een uitzondering gemaakt is op het heffen van de OZB? Zo ja, kunt u deze voorbeelden noemen?

3). Bent u bereid om in het specifieke geval van de Jan van der Heijdenstraat, eenmalig een uitzondering te maken en de OZB voor de gesloopte huizen kwijt te schelden? Zo nee, waarom niet?

 

(1) https://www.ad.nl/den-haag/huizen-gesloopt-maar-wel-een-ozb-rekening~af73625a/

 

Ralf Sluijs
Hart voor Den Haag/Groep de Mos