Ralf Sluijs: “Plezier op de werkvloer verhoogt het gevoel van geluk en is daarmee de beste katalysator van de economie” 

Velen kennen het gevoel van werken uit plichtsbesef, het baal-gevoel dat zich op zondagavond van je meester maakt of met de ziel onder de armen richting werk begeven. Sommigen voelen zich onderdeel van een organisatie waar steeds minder werknemers zoet te houden zijn met een fatsoenlijk salaris of waar zelfs een dikke bolide niet meer leidt tot een bevredigend of voldaan gevoel.

Raadslid Ralf Sluijs gunt iedereen een werkplek waar hij of zij zich gelukkig voelt. “Ik heb zelf op een dag de keuze gemaakt om te stoppen met mijn onderneming. Het maakte me niet meer gelukkig en ik wilde niks liever dan de politiek in. De deur van mijn onderneming dichtdoen was moeilijk. De deur die openging richting de politiek was echter de ultieme bevestiging van het feit dat ik de juiste keuze gemaakt had. De tussenstappen heb ik blijkbaar nodig gehad om dit doel te bereiken”, aldus Ralf Sluijs.

De huidige systemen stimuleren negatief competitief gedrag, angstculturen, wantrouwen en individualisme. Op dit moment loopt 1 op de 7 werkende Nederlanders het risico om in een burn-out terecht te komen (Rijksoverheid, 2015). “We hebben in materieel opzicht meer dan we ooit hebben durven dromen. En toch komen we steeds verder af te staan van onze natuurlijke staat van plezier. Het is tijd deze ontwikkeling een halt toe te roepen en een positief tegengeluid te brengen. Iedereen heeft recht op plezier. Iedereen heeft recht op werkplezier”, schrijft het Werkplezier Manifest.

“Leven om te werken en werken om te leven worden nog te vaak verward met elkaar. Ik wil daarom een oproep doen om meer te kijken naar het werkplezier wat werknemers ervaren en noem dat ‘Bruto Haags Geluk’. Focus los van de cijfermatige prestaties van werknemers eens meer op het gevoel van werkplezier wat zij ervaren. Plezier op de werkvloer verhoogt het gevoel van geluk en is daarmee de beste katalysator van de economie”, zegt Ralf Sluijs.

“Ik wil de wethouder vragen hoe we bedrijven in Den Haag kunnen aansporen om ‘Bruto Haags Geluk’ onderdeel te laten uitmaken van hun organisatie. Ook binnen onze eigen gemeentelijke organisatie zou ik dit graag willen introduceren. Een blije en werkende stad vormt het gezonde kloppende hart van ons Den Haag!”, aldus Ralf Sluijs.

Lees hier onze schriftelijke vragen