19 maart 2019 Beantwoording Schriftelijke vragen Sfeerverlichting Avenue Culinaire

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stelt het raadslid Ralf Sluijs de volgende vragen:

1.Bent u bekend met het artikel ‘Dit licht is ongezellig en sfeerloos’, in AD Haagsche Courant van 8 februari jl.? (1)

2.Bent u het met de bewoners, ondernemers en Hart voor Den Haag/Groep de Mos eens dat de huidige kille verlichting niet past bij de warmte van Avenue Culinaire? Zo nee, waarom niet?

3.Bent u bereid om sfeervoller licht in de lantaarns te laten doen? Zo ja, op welke termijn? Zo nee, waarom niet?

 

Ralf Sluijs
Hart voor Den Haag/Groep de Mos