2 april 2019 Beantwoording Schriftelijke vragen omtrent het snel traceren van vermiste ouderen

Overeenkomstig artikel 30 van het Reglement van orde stelt het raadslid Janice Roopram (Hart voor Den Haag / Groep de Mos) vragen aan de voorzitter van de Haagse gemeenteraad.

De als vermist opgegeven gehandicapte Hagenaar Leo de Ron (67) zat ruim 26 uur lang klem in het invalidentoilet van verpleeghuis Nieuw Berkendael in Den Haag. Verplegend personeel, familie en de recherche rukten uit om de jasloze man in gure weersomstandigheden te zoeken, maar vonden de 67-jarige maar liefst 26 uur later op de koude vloer van het woonzorgcentrum.

1.       Kan het college reageren op het artikel in het AD* over hetgeen wat de heer De Ron helaas is overkomen? Graag een uitgebreid antwoord.

2.       Hart voor Den Haag heeft meerdere signalen ontvangen van schrijnende incidenten in verpleeghuis Nieuw Berkendael. Is het college hiervan op de hoogte? Zo ja, kunt u de klachten omschrijven. Zo nee, is het college bereid om in gesprek te gaan met verpleeghuis Nieuw Berkendael?

3.       Kan het college aangeven of het protocol, waar in het AD-artikel naar wordt gerefereerd, openbaar kan worden gemaakt? Is zo’n protocol gestandaardiseerd en worden er meldingen gemaakt van dergelijke situaties?

4.       Kan het personeel een toilet dat op slot is, van buiten openmaken in alle Haagse zorginstellingen? Dit zou namelijk onderdeel moeten zijn van het protocol om dit soort vreselijke gebeurtenissen te voorkomen. Zo nee, gaat u dit regelen?

5.       Heeft de chaotische zoektocht een verband met onvoldoende personeel en/of zijn dit de gevolgen van de marktwerking in de zorg en de afschaffing van de landelijke AWBZ?

6.       Deelt u de mening van Hart voor Den Haag dat het enorm belangrijk is dat ouderen zich veilig voelen in Haagse verpleegcentra en dat de familieleden erop gerust kunnen zijn dat hun dierbaren in goede handen zijn?

7.       Welke middelen worden momenteel ingezet zodat kwetsbare ouderen in soortgelijke situaties zo snel mogelijk worden gevonden?

8.       Bent u het ermee eens dat hoe sneller een kwetsbare oudere wordt gevonden des te groter de kans is op minder extra aandoeningen en in bepaalde gevallen zelfs de kans op overleving? En dat dit soort ernstige situaties zorgen voor traumatische ervaringen?

9.       Is het college bereid om een algemeen onderzoek te doen, of laten doen, hoe kwetsbare (demente) ouderen makkelijk en snel getraceerd kunnen worden bij vermissing? Zo ja, kunt u hierop uitgebreid antwoorden. Zo nee, ook hier graag een uitgebreid antwoord op.

* https://www.ad.nl/binnenland/vermiste-leo-67-zat-26-uur-vast-op-invalidentoilet~ac22f78d/