19 maart 2019 Beantwoording Schriftelijke vragen handen af van oldtimers

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stelt het raadslid Jelle Meinesz de volgende vragen:

1. Erkent u dat oude tweetakters onderdeel zijn van de Haagse cultuur? Zo ja, bent u bereid deze te beschermen? Zo nee, waarom niet?

2. Is bij het college bekend hoeveel mensen aan deze oldtimers een hobby of plezier beleven?

3.  Is de wethouder op de hoogte van nieuwe brandstoffen zoals Triboron en Ecomaxx 2, waardoor oude brommertjes zo goed als volledig reuk- en rookvrij kunnen rondrijden?

4.  Bent u bereid bij de uitwerking van het beleid omtrent luchtkwaliteit een uitzondering mee te nemen voor klassieke tweetaktmotoren in Den Haag op weekend- en feestdagen? Zo nee, waarom niet?