22 januari 2019 Beantwoording Schriftelijke vragen Afgelasting Scheveningen Light Walk

1). Bent u bekend met het artikel ‘Deelnemers afgelaste Scheveningen Light Walk krijgen geld niet terug’ van Omroep West? (*) Zo ja, klopt dit bericht?

2). Bent u het met Hart voor Den Haag/Groep de Mos eens dat het zeer onverkwikkelijk is dat deelnemers hun inleg (tussen de €22,50 en €27,50) kennelijk niet terug krijgen?

3). Op welke manier zijn de kopers op de algemene voorwaarden gewezen, voordat zij een kaartje kochten voor dit evenement?

4). Is het normaliter wel gebruikelijk dat voor dergelijke overmacht een annuleringsverzekering afgesloten wordt door organisatoren of dat hierover afspraken worden gemaakt met bepaalde leveranciers? Zo nee, waarom niet?

5). Bent u bereid om met de organisatie(s) in gesprek te treden om dit in de toekomst te voorkomen?

  1. https://www.omroepwest.nl/nieuws/3734701/Deelnemers-afgelaste-Scheveningen-Light-Walk-krijgen-geld-niet-terug 

Deelnemers afgelaste Scheveningen Light Walk krijgen geld niet terug