1 oktober 2019 Beantwoording Schriftelijke vragen Bomenmuseum Wateringse Veld

Overeenkomstig Artikel 30 van het Reglement van Orde stelt het raadslid Dubbelaar (Hart voor Den Haag/Groep de Mos) de volgende vragen aan de voorzitter van de Haagse gemeenteraad.

1) Bent u bekend met de tientallen dode bomen langs de Laan van Wateringe Veld? (1)

2) Is het college met ons van mening dat de unieke collectie van het Bomenmuseum aandacht verdient? Zo nee, waarom niet? (2)

3) Wilt u deze dode bomen zo snel mogelijk vervangen? Zo nee, waarom niet?

Op eerdere schriftelijke vragen (3) heeft het college geantwoord dat er wordt geëxperimenteerd met zogenoemde stambeschermers om beschadigingen nog meer te voorkomen.

4) Wat zijn de resultaten van dit experiment met stambeschermers?

(1) Foto – Bijlage

(2) Website gemeente Den Haag – Catalogus van het Bomenmuseum, https://www.denhaag.nl/nl/in-de-stad/natuur-en-milieu/groen-en-bomen/bomen/het-belang-van-bomen-voor-de-stad.htmhttps://www.denhaag.nl/nl/in-de-stad/natuur-en-milieu/groen-en-bomen/bomen/het-belang-van-bomen-voor-de-stad.htm

(3) Schriftelijke vragen Hart voor Den Haag/Groep de Mos – Opheldering bomenslachting Wateringse Veld, https://denhaag.raadsinformatie.nl/modules/4/schriftelijke%20vragen/119037https://denhaag.raadsinformatie.nl/modules/4/schriftelijke%20vragen/119037