Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stelt het raadslid Damien Zeller de volgende vragen:

1). Kunt u aangeven wat momenteel het aantal sporthallen per aantal inwoners is? Zo neen, waarom niet?

2). Wat is uw reactie op de overige aanbevelingen van de adviesraad voor de sport, waaronder sportinclusief bouwen en hoe de bestaande sportcultuur wordt beschermd?

3). U geeft bij het AD aan dat de gemeente werkt aan een voorzieningenkaart, wanneer kunnen wij deze verwachten?

(*) https://www.ad.nl/den-haag/waarschuwing-adviesraad-sporten-niet-uit-oog-verliezen~ab3ef92c/