21 mei 2019 Beantwoording Schriftelijke vragen vandalisme tegen de zwanen

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stelt het raadslid René Oudshoorn de volgende vragen:

1) Bent u op de hoogte van het toenemend vandalisme tegen de zwanen in de Haagse wateren? *

2) Welke maatregelen wilt u op zeer korte termijn nemen om broedende zwanenkoppels te beschermen tegen dit vandalisme?

3) Heeft u inmiddels een beeld over het aantal zwanen dat uit de Haagse wateren zijn verdwenen als gevolg van zwanendrifters? Zo ja, zijn er al daders gepakt, dan wel in beeld?

4) Wilt u mijn vragen over het verdwijnen van zwanen nu eindelijk eens serieus nemen gezien de beantwoording van mijn eerdere schriftelijke vragen en de berichtgeving hierover de laatste tijd? **

 

(*) https://www.ad.nl/den-haag/nog-amper-zwanen-in-haagse-binnenstad-door-stropers-niet-meer-dan-vier-over~af174e3e/

(**) RIS301494, RIS300396