De gemeenteraad van Den Haag in vergadering bijeen op 7 oktober 2020 ter bespreking van Afsluiting Schilderswijk.

Constaterende, dat:

  • Ondernemers omzet verlies lijden veroorzaakt door de afsluitingen van de Parallelweg, Hoefkade, Stationsweg en de Slijpmolen
  • •Ondernemers niet hebben gekozen voor deze verkeersplannen.
  • Ondernemers in deze straten grotendeels afhankelijk zijn van klanten die in het bezit zijn van een auto.

Overwegende, dat

  • Ondernemers op enige wijze dienen te worden gecompenseerd voor de geleden omzetverliezen.
  • De ondernemers een flinke bijdrage leveren aan de wijkeconomie en een maatschappelijke functie hebben in de Schilderswijk en dat wij deze ondernemers niet in hun hemd mogen laten staan.

Verzoekt het college :

  • In gesprek te gaan met de ondernemers en te kijken naar mogelijkheden om meer klanten te trekken naar deze winkelstraten en onderzoek te doen naar de invoering van groen/gele zones

En gaat over tot de orde van de dag.
Jelle Meinesz
Hart voor Den Haag/Groep de Mos