5 februari 2019 Beantwoording Schriftelijke vragen luidend aanpakken overlast Florence Nightingale Park

1). Op welke manier zijn de klachten over structurele overlast in het Florence Nightingale Park tot nu toe aangepakt? Kunt u deze maatregelen opsommen?

2). Is het college ervan op de hoogte dat in de nacht van vrijdag omstreeks 23.00 uur de wijk opgeschrikt is door een enorme knal? (Lawinepijlen is de schade die hierdoor aan het park is aangericht door het college reeds geconstateerd en aangepakt?

3). Wat is voor het college de aanleiding geweest voor het plaatsen van de mobiele toiletten?

4). Is het college bekend met het feit dat door het plaatsen van de mobiele toiletten ook Oost-Europese daklozen zich geroepen voelen om in het park te verblijven en dat er drugsgebruik plaatsvindt in die mobiele toiletten?

5).Is het college bereid om te handhaven op het gebruik van de mobiele toiletten in het park? Zo ja, hoe? Zo nee, waarom niet?
Kunt u aangeven waarom deze daklozen blijven rondhangen in openbare ruimten, zoals parken in onze stad, en niet naar een daklozen opvang worden begeleid?

(*) https://www.omroepwest.nl/nieuws/3708979/Haags-gemeentebestuur-probeert-overlast-Florence-Nightingale-Park-aan-te-pakken

Nino Davituliani

Hart voor Den Haag/Groep de Mos