Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stelt het raadslid René Oudshoorn de volgende vragen:

1) Deelt u onze mening dat de 17 jaar geleden vermoorde politicus Pim Fortuyn een eerbetoon verdient in onze stad?

2) Bent u bereid een straat, of een andere openbare ruimte in onze stad, naar Pim Fortuyn te vernoemen? Zo nee, waarom niet?