14 mei 2019 Beantwoording Schriftelijke vragen verdwenen waterkranen op Scheveningen

1). Wanneer gaat het college watertappunten aanbrengen op Scheveningen, zowel in de duinen als op de boulevard, zoals eerder is toegezegd?

2). Gaat dit nog voor de aanvang van het strandseizoen plaatsvinden? Zo nee, waarom niet?

René Oudshoorn
Hart voor Den Haag/Groep de Mos