19 maart 2019 Beantwoording Schriftelijke vragen Haagse koffiehuizen Cultureel Erfgoed

“Een houten keetje van vijf bij zes meter waar alle problemen van de wereld inpassen, en die worden door de arbeiders met een bakkie pleur eventjes opgelost en geanalyseerd in een paar seconden.” Dat is een Haagse koffietent volgens lokale volksheld Harry Jekkers. Hart voor Den Haag/Groep de Mos wil deze ‘Haagse huiskamers’ op de lijst van Immaterieel Cultureel Erfgoed.

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stelt het raadslid Ralf Sluijs de volgende vragen:

1. Bent u het met Hart voor Den Haag/Groep de Mos eens dat de Haagse koffiehuizen en de geschiedenis daarvan, unieke cultuur zijn in Nederland? Zo nee, waarom niet?

2. Bent u tevens met ons van mening dat de Haagse koffiehuizen en de bijzondere cultuur daarvan, te vergelijken zijn met unieke Haagse tradities zoals de tilduivensport en vreugdevuren? Zo nee, waarom niet?

3. In 2016 heeft toenmalig raadslid Rogier de toezegging gekregen dat er bekeken zou worden of de Haagse koffiehuizen Immaterieel Cultureel Erfgoed zouden kunnen worden. Uiteindelijk heeft die toezegging er niet in geresulteerd dat de koffiehuizen de status gekregen hebben. Bent u bereid om er bij het ‘Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland’ op aan te dringen om de Haagse koffiehuizen en cultuur op te laten nemen op de lijst van Immaterieel Cultureel Erfgoed? Zo nee, waarom niet?