24 september 2019 Beantwoording Schriftelijke vragen zitbankjes

Ouderen die het Stadhuis of de bibliotheek aan het Spui bezoeken, moeten vaak een poosje wachten op het speciaal vervoer waarop zij zijn aangewezen. Hoewel de gebouwen binnen comfortabel zijn is er buiten, de plek waar de ouderen moeten wachten op het vervoer, geen mogelijkheid om even te gaan zitten. We zijn onze ouderen bij onze eigen voordeur vergeten.

1) Erkent het stadsbestuur dit probleem en is zij bereid om zitplaatsen te creëren voor onze ouderen voor onze eigen voordeur? Zo nee, waarom niet?

René Oudshoorn

Hart voor Den Haag/Groep de Mos