1) Is het college bekend met het begrip “studentenhap”(1)?

2) Is het college het met ons eens dat een studentenhap bijdraagt aan het studentenklimaat?

3) Is het college bereid om in gesprek te gaan met ACKU om de studentenhap mogelijk nog meer vorm te geven? Zo ja, bent u bereid tot het promoten van de studentenhap via de gemeentelijke communicatie bijvoorbeeld voor en tijdens (het programma van) de introductieweek?

(1) http://www.studentenhappen.nl/over-ons.aspx

Damiën Zeller