24 oktober 2017 Beantwoording Schriftelijke vragen vreugdevuren

Overeenkomstig Artikel 30 van het Reglement van Orde stelt het lid De Mos (Groep de Mos) vragen aan de voorzitter van de Haagse gemeenteraad

1) Bent u bekend met het bericht ‘Streep door Schevenings Vreugdevuur’ (1)
2) Deelt u de mening dat de Vreugdevuren op Scheveningen als erkend cultureel erfgoed en als (internationale) publiekstrekker moeten worden gekoesterd? Zo ja, wat gaat u doen om beide vreugdevuren op Scheveningen te behouden?
3) Deelt u de mening dat het sinds de komst van de Vreugdevuren op Scheveningen in de wijken veel rustiger is geworden? Deze wijken stonden voorheen met Oudjaar in lichterlaaie. Deelt u de mening dat we die rust tijdens de jaarwisselingen moeten behouden en de Vreugdevuren daar een middel bij zijn?
4) Klopt het dat u voornemens bent op een andere locatie op Scheveningen een van de Vreugdevuren losstaande vuurwerkshow te organiseren? Deelt u de mening dat u hiermee de Vreugdevuren, die van het volk zijn, bewust wil doven?
5) Heeft u de bereidheid om met beide organisaties van de Vreugdevuren in gesprek te gaan om te kijken hoe we:
a) beide Vreugdevuren voor Scheveningen en Duindorp kunnen behouden;
b) een vuurwerkshow aan beide Vreugdevuren kunnen koppelen;