Raad 6 oktober 2017 Motie Eerste bewonersvergunning gratis

2017-10-06T11:08:10+00:00 06 oktober 2017|

De gemeenteraad van Den Haag in vergadering bijeen op 5 oktober 2017 ter bespreking van de ‘Brief d.d. 5 september 2017 van het college inzake Invoering betaald parkeren Haven- Staten- Geuzenkwartier (RIS 297806).

 

Constaterende dat,

  • het college in de kuststrook van Scheveningen hogere parkeertarieven op straat wil rekenen om bezoekers in de parkeergarage te krijgen;
  • het college betaald parkeren wil invoeren in Havenkwartier, Statenkwartier en Geuzenkwartier,

 

Overwegende dat,

  • het toerismebeleid voor Scheveningen zorgt voor een stevige groei van 14,5 miljoen bezoeken in 2015, naar 22 miljoen bezoeken in 2025;
  • er andere gemeente in Nederland zijn waar de eerste vergunning gratis verstrekt wordt aan inwoners (zoals Bloemendaal, IJsselstein, Etten-Leur, Zevenaar, Veenendaal, etc..).

Van mening dat,

  • de bewoners van Scheveningen niet de dupe mogen worden van het invoeren van betaald parkeren en hogere parkeertarieven op straat, om bezoekers in de parkeergarage te krijgen;
  • het gratis verstrekken van de eerste bewonersvergunning eigenlijk vanzelfsprekend zou moeten zijn.

 

Verzoekt het college,

  • de inwoners van Scheveningen de eerste bewonersvergunning gratis te verstrekken,
  • het invoeren van een gratis eerste bewonersvergunning over de hele stad uit te rollen,

 

 

En gaat over tot de orde van de dag,

 

Arjen Dubbelaar

Groep de Mos