1. Bent u bekend met het artikel ‘Slijterij moet dicht door uitloop werkzaamheden’ van De Telegraaf? (1)
  2. Klopt het dat de werkzaamheden aan het Parijsplein twee maanden zouden duren maar uitlopen naar negen maanden? Zo ja, hoe heeft dit kunnen gebeuren?
  3. De ondernemers aan het plein voelen zich genegeerd door de gemeente. Hoe is de communicatie geweest vanuit de gemeente richting de ondernemers?
  4. De ondernemers geven aan dat ze een omzetdaling van twee tot drie maanden prima hadden kunnen opvangen. Bent u het met Hart voor Den Haag/Groep de Mos eens dat werkzaamheden die ruim vier keer langer duren dan gepland geen ‘ondernemersrisico’ meer te noemen zijn? Zo nee, waarom niet?
  5. Bent u het met Hart voor Den Haag eens dat kleine buurtwinkels dergelijke lange periodes nooit kunnen overbruggen en dat Den Haag daarmee het risico loopt dat de buurtwinkels uit de straten zullen verdwijnen? Zo nee, waarom niet?
  6. De feitelijke werkzaamheden hebben zes maanden stilgelegen door problemen met de drainage en de levering van bakstenen. Gedurende deze hele periode bleven de versperrende hekken staan waardoor klanten de winkels links lieten liggen. Ondanks klachten van alle winkeliers bleven de hekken staan. Hoe is er door de gemeente met de klachten omgegaan?
  7. Maanden geleden trok de slijterij al aan de bel bij het Haags Ondernemershuis, een initiatief van de gemeente Den Haag, die ondernemers ondersteunen met raad en daad. Hun advies was om de B.V. failliet te laten verklaren. Worden deze adviezen vaker gegeven en is dit wat de gemeente verstaat onder ‘raad en daad’? Graag een toelichting?
  8. Wat vindt u van dit advies van het Ondernemershuis?
  9. De slijterij heeft besloten om de deuren te gaan sluiten. Zij zijn ten onder gegaan aan de langdurige werkzaamheden aan het plein en het structureel schenden van afspraken door de gemeente. Bent u bereid om met de ondernemers van het plein in gesprek te gaan om te komen tot een nadeelcompensatie? Zo nee, waarom niet?
  10. Bent u bereid om een heldere nadeelcompensatieregeling op te stellen alle ondernemers in Den Haag direct duidelijkheid- en een toekomstperspectief hebben? Zo nee, waarom niet?