1. Bent u bekend met het artikel ‘Hippe wijk vreest voor terrassen’ van AD Haagsche Courant van 6 mei jl.? (1)2. Is het juist dat de parkeerdruk is toegenomen en de parkeerterrassen derhalve onder druk staan?

3. Bent u het met Hart voor Den Haag/Groep de Mos eens dat de terrassen een mooie toevoeging zijn voor het levendige Zeeheldenkwartier? Zo nee, waarom niet?

4. Wat is de stand van zaken met betrekking tot parkeergarage ‘de Zeeheld’? Graag een toelichting.

5. Is het juist dat de ondernemersvereniging van het Zeeheldenkwartier het alternatieve plan voor de parkeergarage, waarbij er 70 tot 80 parkeerplekken behouden zouden blijven voor de wijk en de parkeerterrassen een permanente status zouden krijgen, eerder heeft afgewezen?

5. In de Reinkenstraat heeft een pilot uitgewezen dat de zomer zich goed leent voor parkeerplaatsterrassen. De parkeerdruk is door de vakanties lager, waardoor de horeca optimaal van de ruimte kan profiteren. Mochten, door de parkeerdruk, de acht terrassen in het Zeeheldenkwartier na 1 maart 2020 eventueel wegmoeten, bent u dan bereid ze tenminste in de zomermaanden toe te staan? Zo nee, waarom niet?

(1) https://www.ad.nl/den-haag/de-acht-terrassen-in-de-prins-hendrikstraat-staan-op-de-tocht~af0444f8/