5 juli 2019 Beantwoording Schriftelijke vragen Ruim baan voor Nachtburgemeester

De Nachtburgemeester wisselt in persoon iedere 2 jaar en is daarmee een zichzelf continu vernieuwend orgaan. Bovendien krijgt het Nachtburgemeesterschap wereldwijd vorm (o.a. Tokyo, Parijs, New York, Londen en Berlijn). Het ‘instituut’ Nachtburgemeester verdient daarom ook in Den Haag een groter en onafhankelijk podium waarop het de gemeente gevraagd en ongevraagd van advies kan voorzien op gebied van uitgaan in onze stad. De Haagse VVD en Hart voor Den Haag/Groep de Mos pleiten voor meer status van onafhankelijk adviesorgaan voor de Nachtburgemeester.

1. Bent u bekend met het artikel ‘Nachtvisie: ’Minder snoeien, meer bloeien’ in De Telegraaf van 6 juni j.l. en ‘Maak van Binckhorst hippe plek’ in AD Haagsche Courant van 6 juni j.l.? (1)

2. Wat is uw oordeel over de gepresenteerde visie van de Nachtburgemeester?

3. De Nachtburgemeester biedt een gedegen visie (2) aan waarmee een impuls voor het Haagse uitgaansleven beoogd wordt. Bent u bereid om hierover nader van gedachten te wisselen met de raad? Zo ja, op welke termijn en in welke vorm? Zo nee, waarom niet?

4. De Nachtburgemeester wil een serieuze gesprekspartner zijn voor de Haagse politiek en haar bestuurders. Bent u bereid om het orgaan Nachtburgemeester de status van onafhankelijk adviesorgaan te geven, welke gevraagd en ongevraagd het stadsbestuur kan adviseren op het vlak van uitgaan in Den Haag en de functie van Nachtburgemeester daarmee meer inhoud te geven? Zo nee, waarom niet? Zo ja, op welke termijn?

 

Ralf Sluijs

Hart voor Den Haag/Groep de Mos

 

Judith Oudshoorn-van Ginderen

Haagse VVD