29 maart 2018 Beantwoording Schriftelijke vragen Kwaliteitsaanpak Ouderenzorg

Overeenkomstig Artikel 30 van het Reglement van Orde stellen de leden Kraft van Ermel en De Mos (beiden Groep de Mos) vragen aan de voorzitter van de Haagse gemeenteraad

1) Bent u bekend met de berichten ‘Thuishulp gaat de kiezer aan het hart'(1) en ‘De gemeente heeft flink wat steken laten vallen’ (2)?

Wij snappen dat u geen uitspraken doet over de 30 cliënten die een rechtszaak tegen de gemeente hebben aangespannen.

2) Kunt u echter duiden welke criteria u hanteert bij het toekennen van huishoudelijke hulp? Graag een toelichting

Er is voldoende én goed opgeleid personeel nodig, zowel in de thuis- als verpleegzorg. Dit om de hoge werkdruk tegen te gaan en het niveau van de zorg te verbeteren.

3) Heeft u de bereidheid om te komen met een Kwaliteitsaanpak Ouderenzorg, waarbij u als gemeente een rol gaat spelen in het werven, opleiden een aanstellen van voldoende personeel in zowel in de thuis- als in verpleegzorg? Graag een toelichting.

(1) https://www.ad.nl/den-haag/thuishulp-gaat-de-kiezer-aan-het-hart~ace834c4/

(2) https://www.ad.nl/den-haag/de-gemeente-heeft-flink-wat-steken-laten-vallen~a725c90f/