19 maart 2019 Beantwoording Schriftelijke vragen bedelaars in Loosduinse Hoofdstraat

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stelt het raadslid Nino Davituliani de volgende vragen:

1. Is het college bekend met het feit dat er bedelaars worden gesignaleerd in de Loosduinse hoofdstraat? Zo ja, hoe vaak is er recentelijk opgetreden tegen bedelaars in de Loosduinse Hoofdstraat?

2. Kunt u inzicht geven in de huidige handhavingscapaciteit om bedelaars aan te pakken?

3. Bent u met ons van mening dat er streng en consequent moet worden gehandhaafd tegen bedelaars in heel de stad? Zo ja, welke maatregelen is het college bereid te nemen en toe te passen? Zo nee, waarom niet?

4. Is het college bereid om een bedelverbod voor de gehele stad in te voeren? Zo nee, dan wel op z’n minst in alle Haagse winkelcentra?

5. Hoe wordt het bestaande bedelverbod, zoals geldt in de binnenstad en de Haagse Markt gehandhaafd in Den Haag en zijn hierover cijfers bekend?