17 september 2019 Beantwoording Schriftelijke vragen Milieuzone propaganda

Overeenkomstig artikel 30 van het Reglement van orde stelt het raadslid René Oudshoorn (Hart voor Den Haag/Groep de Mos) vragen aan de voorzitter van de Haagse gemeenteraad.

1) Bent u bekend met het AD-bericht ‘Straks geen diesel meer in centrum’? (1)

2) Is er door de gemeente een persbericht naar de media verzonden over dit onderwerp? Zo ja, wat was de inhoud van dit bericht?

3) Is het college met ons van mening dit bericht een onduidelijk beeld schetst omdat dit van toepassing is op voertuigen die ouder zijn dan vijftien of twintig jaar? Zo nee, waarom niet?

4) Wat is de status van de landelijke regeling milieuzones voor dieselrijders? (2)

5) Heeft het college inzichtelijk welke impact deze landelijke regeling milieuzones heeft voor bewoners en ondernemers die in het centrum zijn gevestigd? Graag een gedetailleerd antwoord.

In het convenant Platform Stedelijke Distributie Den Haag wordt door ondernemers, vervoerders en de overheid samengewerkt om voertuigbewegingen te reduceren en luchtkwaliteit te verbeteren door de inzet van schonere voertuigen. In het convenant (3) staat letterlijk ‘Er wordt zoveel mogelijk gestreefd om 0-emissie voertuigen in de zone te laten rijden’.

6) Is het college met ons van mening dat ‘het streven naar’ en ‘het verbieden van’ twee verschillende dingen zijn? Zo nee, waarom niet?

7) Is het college met ons van mening dat van het verbieden van diesels in het centrum nog geen sprake is? Zo nee, waarom niet?

8) Kunt u duiden wat een dergelijk verbod voor financiële consequenties zal hebben voor (kleine) ondernemers en bewoners in het centrum? Zo nee, waarom niet?

9) Wat gaat het college doen om bewoners en ondernemers financieel tegemoet te komen indien zij zich geen nieuw voertuig kunnen veroorloven?

10) Bent u bereid om een eventuele toekomstige regeling beter te communiceren naar de ondernemers in het centrum? Zo nee, waarom niet?

(1) AD Den Haag – ‘Straks geen diesel meer in centrum’, als bijlage.

(2) NOS – Vanaf 2020 landelijke regeling milieuzones voor dieselrijders, https://nos.nl/artikel/2280160-vanaf-2020-landelijke-regeling-milieuzones-voor-dieselrijders.html

(3) Platform Stedelijke Distributie Den Haag, https://www.platform-stedelijkedistributie-denhaag.nl/

René Oudshoorn

Hart voor Den Haag / Groep de Mos