9 mei 2019 Beantwoording 5 maart 2019 Schriftelijke vragen pollergebied voor de BBD

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stelt het raadslid Jelle Meinesz de volgende vragen:

1)      Bent u bereid met de Boodschappen Begeleidingsdienst (BBD)*, die ouderen en mindervaliden die weinig contacten hebben  in Den Haag begeleidt, in overleg te treden over hoe verkeerskundige barrières kunnen worden geslecht?*

2)      Bent u tevens bereid om te onderzoeken of de BBD, desnoods enkel op gezette tijden, gebruik kan maken van de pollerzone in bijvoorbeeld centrum en Leyweg?

3)      Is het mogelijk om de voertuigen van de BBD te voorzien van speciale stickers, of anderszins duidelijk te maken dat het gaat om een maatschappelijke organisatie die ouderen en minder-validen vervoert? Zo nee, waarom niet?

 

* http://www.bbddenhaag.nl/

 

Jelle Meinesz
Hart voor Den Haag/Groep de Mos