Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stellen de raadsleden Janice Roopram en Frans Hoijnck van Papendrecht de volgende schriftelijke vragen, in aansluiting op de beantwoording van de   eerdere vragen over hetzelfde onderwerp (RIS301507 d.d. 19/02/2019).

1. Deelt het college onze mening dat twee kleinschalige woonvormen (Residence Chateau met 20 bewoners en Residence Haganum met 15 bewoners) een te gering aanbod zijn in de stad Den Haag en dat er op moet worden ingezet dit aantal (liefst flink) uit te breiden?

2. Is het college bereid zich tot zorggroepen (als Cardia, Florence, Oldael, Respect, Saffier, WZH e.d.) te richten en tot woningcorporaties (als Haag Wonen, Staedion en Vestia) om initiatief te bevorderen voor de stichting van kleinschalige woonvormen voor ouderen?

3. Is het college bekend met de overeenkomst die minister De Jonge (VWS) op 3 april 2019 met een aantal banken heeft gesloten ter vereenvoudiging van de financiering van kleinschalige woonvormen voor ouderen (*); en vindt het college net als wij dat ketenpartners moet worden gevraagd om optimaal gebruik te maken van de stimuleringsregeling; en wil het college de gemeenteraad laten weten of zij daar wel/geen toekomst in zien?

4. Kan het college aangeven welke mogelijkheden er zijn om de stichting van kleinschalige woonvormen voor ouderen in Den Haag te bevorderen en welke rol het gemeentebestuur daarin zelf kan spelen?

5. In de schriftelijke vragen (**)betreffende woonvorm Ben Oude Nijhuis heeft het college aangegeven dat er nog geen passend vastgoed beschikbaar is voor een kleinschalige woonvorm. Kunt u aangeven wat de huidige status is en kan de procedure uitgelegd worden indien er een pand komt leeg te staan? Is het mogelijk om het ‘AZIVO’ pand in Houtwijk om te bouwen tot een woonvorm Ben Oude Nijhuis?

(*) https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2019/04/03/rijk-en-banken-vereenvoudigen-financiering-van-klein-schalige-woonvormen-voor-ouderen

(**) https://denhaag.raadsinformatie.nl/document/6972889/1/RIS300395%20Beantw_%20SV%20Woonvormen%20a%20la%20Ben%20Oude%20NijHuis