16 juli 2019 Beantwoording Schriftelijke vragen Parkeerterrein hoek Leyweg/Hengelolaan

Op 5 juni 2019 zijn vragen ingediend over een smerig parkeerterrein gelegen achter de winkel hoek Leyweg/Hengelolaan (RIS299868​)

In de beantwoording gaf het college aan de eigenaar van het terrein te zullen aanspreken op zijn verantwoordelijkheid t.a.v. de volksgezondheid van omwonenden.

De situatie rond dit parkeerterrein is echter nog steeds onveranderd. De ratten hebben er vrij spel en er is niets schoongemaakt of onderhouden.

1) Heeft dit gesprek tussen de gemeente en eigenaar van het terrein inmiddels plaatsgevonden? Zo nee, waarom niet? *

2) Indien het gesprek heeft plaatsgevonden, wat was de uitkomst van dit gesprek?

3) Welke maatregelen gaat het stadsbestuur nu treffen om tot een structurele oplossing te komen voor dit terrein?

* RIS299868

René Oudshoorn
Hart voor Den Haag/Groep de Mos