16 juli 2019 Beantwoording Schriftelijke vragen haatpredikers

1). Welke landelijke maatregelen zijn onderweg om haatpredikers in onze stad harder aan te kunnen pakken?

2). Wat is de stand van zaken omtrent het aanpakken van online haatzaaien en wanneer kunnen we concrete resultaten verwachten (*)?

3). Hoeveel prioriteit krijgen meldingen van berichten die als terroristisch worden aangemerkt op sociale media? Is hiervoor een specifiek protocol? Zo ja, welke?

4). Bent u bereid de landelijke overheid op te roepen om veroordeelde haatpredikers te denaturaliseren en het land uit te zetten? Zo nee, waarom niet?

5). Wat is de huidige stand van zaken met betrekking tot terugkeerders in Den Haag?

6). Hoeveel haatpredikers bevinden zich in Den Haag en hoeveel van hen hebben een gebiedsverbod opgelegd gekregen voor bepaalde wijken?

(*) https://www.omroepwest.nl/nieuws/3640423/Dit-is-het-opvallendst-in-de-nieuwe-plannen-voor-Den-Haag

Arjen Dubbelaar
Hart voor Den Haag/Groep de Mos