1. Is het college bekend met de signalen over overlast van bedelaars in en rondom het gebied van de Loosduinse Hoofdstraat?

2. Kan het college aangeven waarom er niet consequent genoeg wordt gehandhaafd tegen bedelaars in de Loosduinse Hoofdstraat?

3. Hoe vaak is er recentelijk opgetreden tegen bedelaars in de Loosduinse Hoofdstraat?

4. Bent u met ons van mening dat de bedreigingen en agressie afkomstig van verwarde personen niet bijdraagt aan veiligheidsbeleving van mensen in dit gebied? Zo ja, wat gaat u hieraan doen?

5. Welke stappen gaat het college zetten om ervoor te zorgen dat de verwarde mensen beter worden begeleid door Parnassia? Kan het college dit binnen een korte termijn inzichtelijk maken voor de raad?

Nino Davituliani
Hart voor Den Haag/Groep de Mos