16 juli 2019 Beantwoording Schriftelijke vragen EHBO-cursussen op iedere Haagse middelbare school

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stelt het raadslid Damien Zeller de volgende vragen:

Tussen de vragen kan de vragensteller nog nadere tekst invoegen. Deze mag de mening van de partij weergeven.

1.Is het college bekend met de artikelen ‘Wat is er aan de hand bij EHBO- en Rode Kruis-afdelingen’ en ‘Rode Kruis wil EHBO-les voor alle scholieren’? (* & **)

2.Bent u het met ons eens dat het zorgelijk is dat maar 17% van de Nederlandse bevolking in het bezit is van een geldig EHBO-certificaat? Zo nee, waarom niet?

3.Hoeveel mensen in Den Haag beschikken over een EHBO-certificaat en komen (geplande) evenementen in onze stad in gevaar door ondercapaciteit?

4.Steunt het college het idee van het Rode Kruis om reanimatiecursussen voor alle middelbare scholieren te organiseren? Zo nee, waarom niet?

5.Bent u bereid het gesprek aan te gaan met middelbare scholen en he Rode Kruis om mogelijk op iedere middelbare school EHBO-lessen te realiseren? Zo nee, waarom niet?

(*) https://www.omroepwest.nl/nieuws/3851111/Leegloop-bij-EHBO-verenigingen-Doorgaan-evenementen-in-gevaar

(**) https://nos.nl/l/2285486