14 mei 2019 Beantwoording Schriftelijke vragen meer beweging voor ouderen om valincidenten te voorkomen

Schriftelijke vragen omtrent meer beweging voor ouderen om valincidenten te voorkomen Overeenkomstig artikel 30 van het Reglement van orde stelt het raadslid Janice Roopram (Hart voor Den Haag / Groep de Mos) vragen aan de voorzitter van de Haagse gemeenteraad.

1. Wat vindt het college dat er uit verschillende onderzoeken is gebleken dat bewegen en in beweging blijven door ouderen, helpt bij het voorkomen van vallen? Graag een uitgebreid antwoord.

2. Kan het college aangeven wat er nu wordt gedaan vanuit de gemeente om ouderen meer aan het bewegen te krijgen?

3. Is het college bekend met de valpreventie oefeningen? Zo ja, waar worden deze trainingen voor ouderen gegeven. Kunnen deze trainingen meer worden aangeboden in onze stad en welke rol ziet uw college hier weggelegd voor de gemeente?

4. In het coalitieakkoord staat vermeld dat er voor ouderen voldoende mogelijkheden worden gecreëerd om in hun buurt te kunnen bewegen. Kan het college uitgebreid beschrijven wat deze mogelijkheden zijn en wanneer ze worden uitgevoerd?

5. Is het college bereid om meer ‘Olga Commandeur pleintjes’ te realiseren, die bewegen onder ouderen stimuleren?

6. Het toenmalige college heeft in oktober 2017 toegezegd dat de *heupairbag onderdeel uit zou maken van het WMO pakket, in het kader van valpreventie ouderen. Kan het stadsbestuur aangeven of dit ook het geval is? Zo ja, worden de ouderen over het bestaan van de heupairbag hierover geïnformeerd? Zo nee, kan het college aangeven waarom de heupairbag nog geen onderdeel uitmaakt van het WMO pakket en wanneer wel?

 

* https://denhaagfm.nl/2019/03/25/meer-beweging-moet-vallende-ouderen-voorkomen/
** https://denhaag.raadsinformatie.nl/document/5823199/1/RIS298204
*** https://www.veiligheid.nl/valpreventie/kennis-en-cijfers/cijfers